Diseminarea informaţiei privind mediul

Diseminarea informaţiei privind mediul

Diseminarea informaţiei privind mediul conform Hotărâre nr. 878 din 28/07/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul

Sc Ovosib Farms Srl cu punct de lucru in loc. Cristian, str. DJ 106 E , nr. Fn, jud. Sibiu, anunta publicul interesat cu privire la conformarea cu cerintele legale privind protectia mediului.

Societatea s-a angajat sa aplice cele mai bune practici si sa se conformeze tuturor cerintelor legale privind protectia mediului.

Monitorizarea factorilor de mediu se realizeaza conform autorizatiei integrate de mediu si altor cerinte legale.

Colectarea selectiva pe tip de deseu si depozitarea temporara a deseurilor la locul de generare se face în spatii corespunzator amenajate în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorării calităţii mediului.

Pentru toate tipurile de deseuri generate pe amplasament societatea are contracte incheiate cu operatori economici autorizati privind valorificarea/ eliminarea deseurilor.

La controlul efectuat de catre reprezentantii autoritatilor de mediu in cursul anului 2016 s-a constatat ca activitatile desfasurate sunt conforme cu prevederile autorizatiilor de mediu in baza carora functioneaza si in conformitate cu prevederile legale de mediu.

Pe parcursul anului 2015 nu au fost inregistrate sesizari / reclamatii ale partilor interesate referitoare la protectia mediului.

Informatii suplimentare privind protectia mediului pot fi consultate la la sediul/punctul de lucru SC Ovosib Farms SRL din loc. Cristian, str. DJ 106 E , nr. Fn, jud. Sibiu in zilele de luni-vineri intre orele 10:00-14:00.

Lasă un răspuns